Klage over Lokalplan H 11.20.01 Skåningebro Havn

Af Kjeld Sørensen på de 4 ejeres vegne
13. maj 2020 17:20


Foto: Heinrich Dick-Nielsen
Klage over Lokalplan H 11.20.01 Skåningebro Havn.

Som ejere af matriklerne 22k og 22b i Vordingborg kommune.

Har vi følgende klagepunkter:

- Ejerforhold: Vordingborg Kommune påstår i lokalplanen at de "Ejer og driver havnen". Dokumentationen på denne påstand er en korrespondance med div. myndigheder der er foregået i 1990/91, Havnematriklen 22k er imidlertid slået sammen med 22b i 1994 ved en landbrugsreform, og købt af os i 2001, vi har et tinglyst skøde på den oprindelige havnematrikel. Dokumentation

- Unøjagtige matrikler: på planen er matrikel 22k forskubbet 5-10m , og det giver et fejlagtigt indtryk på landsiden, idet 22k formodentlig rækker længere ind og dækker de små huse og toiletbygningen. Det giver et meget upræcist billede af hvor skellinierne mellem nabo ejendommene er. Som vi er orienteret, har der ikke været landmåler på sagen. Dokumentation

- Lokalplanen er ikke nødvendig: Kommunen har lejet arealet i de sidste 50 år, de sidste 20 år af os, og de er blevet tilbudt leje yderligere 20 år på samme vilkår.

- Planen er uambitiøs: Lokalplansforslaget er udelukkende sat i værk for at få to ulovligt opførte bygninger (sammenbyggede containere) gjort lovlige. Bygningerne er store, og dominerende, og betjener ikke mange af øens beboere eller turister. Bygningerne er opført som midlertidige, og lever ikke op til Planlovens ambition om at bevare værdifulde bebyggelser og miljøer, samtidig ligger de helt nede i vandkanten og dominerer udsigten både fra land og vandsiden. Disse "midlertidige huse" vil i fremtiden danne rammen om den planlagte lokalplan, og spærre for anden brug og udvikling.

- Lokalplanen er svært tilgængelig: Lokalplanen er kun offentliggjort på Vordingborg Kommunes hjemmeside, som ikke er helt nem at bevæge sig rundt i. Det virker ikke som om kommunen er interesseret i at involvere offentligheden i arbejdet med lokalplanen. Ikke engang brugere af havnen og div. havneudvalg er blevet orienteret. Intet i den lokale presse. Det havde måske været mere rimeligt at vente med offentliggørelsen til Coronakrisen var forbi, så der var en chance for at få en dialog med brugere og borgere på øen.

- Formålet med Lokalplanen: At rette op på flere års ulovligheder og dårlig embedsførelse. Vordingborg kommune har på den af os lejede jord ulovligt tilladt byggeri i strid med både kystdirektoratet og naturstyrelsen og almene regler for byggeri. Vi har bedt dem om at få bygningerne lovliggjort, men de har ikke været villige til at mødes med os, på trods af talrige henvendelser. Vi synes det er uheldigt, at kompetencen til at beslutte og gennemføre retslig lovliggørelse ved efterfølgende lokalplan tilkommer den kommunalbestyrelse, som har begået ulovligheden. vi synes det er stødende for den almindelige retsfølelse, at det er lovovertræderen selv, der bestemmer de økonomiske konsekvenser af ulovligheden. Og behandlingen af det efterfølgende lokalplanforslag bliver/er en skueproces og en devaluering af offentlighedsreglerne.

- Eksprobiering: Vi har fået et diktat om at vi kan acceptere en pris udstukket af kommunen (landbrugspris), eller lade os eksprobiere tilsamme pris. Vi er aldrig inviteret til en forhandling. I materialet nævner man også at man ser eksprobiering som højst sandsynlig, uden at åbne for en forhandlingsløsning.

- Vi ser gerne en lokalplan: Vi mener bare ikke at planen skal tage udgangspunkt i to midlertidige ulovlige containerhuse, det må kunne gøres bedre.

Med venlig hilsen
på de 4 ejeres vegne
Kjeld Sørensen
Skåningevej 8
4793 Bogø
Tlf: 22978650

Vi stiller os meget gerne til rådighed med nødvendig dokumentation.

Kommenter på denne nyhed:
Vi ønsker en åben og livlig debat på Bogø Portalen. Alle opfordres til at deltage i debatten og lægge kommentarer på vores indlæg. Vi forventer en debat der foregår i en ordentlig og respektfuld tone. Redaktionen vil fjerne indlæg der ikke er i en ordentlig tone eller som ikke overholder gældende lovgivning.